Profesionální předseda SVJ

Kompletní služby pro správu nemovitostí

O nás

Ke vzniku naší společnosti nás dovedly zkušenosti z praxe. Z důvodu stále přísnějších a složitějších legislativně-právních, ekonomických i  provozně-technických podmínek vlastníci bytových jednotek často ustupují od své snahy být členy statutárního orgánu společenství vlastníků. Velkou roli zde sehrává souhra časové zaneprázdněnosti, vysoké míry osobní a ekonomické odpovědnosti ve spojení s komplikovanými mezilidskými vztahy uvnitř bytových domů.

Jednatelé společnosti se pohybují v oblasti nemovitostního trhu již více jak dvacet let. Na základě svých bohatých zkušeností z oblasti správy nemovitostí poskytují služby profesionálního předsedy společenství vlastníků.

Naše služby

Vedení kompletní agendy

Vedení kompletní agendy

Vedení administrativní agendy SVJ, pasportizace, vedení zápisů ze shromáždění, evidence smluv a jejich archivace, řízení a organizace činnosti SVJ, činnosti jejího správce, informování členů SVJ

Zastupování SVJ

Zastupování SVJ

Zastupování SVJ vůči třetím osobám a orgánům veřejné správy (zejm. daňová správa, správa sociálního zabezpečení, veřejné zdravotní pojišťovny apod.)

Organizace zasedání

Organizace zasedání

Příprava podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění, zápis z jednání, nebo organizace rozhodnutí mimo zasedání (tzv. per rollam) – příprava podkladů

Komunikace s orgány

Komunikace s orgány

Komunikace se zhotoviteli děl, dodavateli služeb a médií, advokáty, notáři, soudními znalci, soudy, orgány činnými v trestním řízení, daňovými poradci, auditory

Uzavírání smluv

Uzavírání smluv

Uzavírání smluv dle finančního limitu vyplývajícího ze stanov SVJ a rozpočtu schváleného shromážděním

Kontroly objektů

Kontroly objektů

Pevný termín přítomnosti v objektu minimálně 1 hodina jednou za dva měsíce

Pole označená * jsou povinná.