Úvodní strana » Nabídka služeb

Nabídka služeb

Profesionálního předsedy SVJ

Činnost společenství vlastníků

 • zajištění správu domu ve věcech, které jsou v kompetenci statutárního orgánu SVJ,
 • plnění rozhodnutí shromáždění,
 • uzavírání smluv dle finančního limitu vyplývajícího ze stanov SVJ a rozpočtu schváleného shromážděním,
 • zastupování SVJ vůči třetím osobám a orgánům veřejné správy (zejm. daňová správa, správa sociálního zabezpečení, veřejné zdravotní pojišťovny apod.),
 • komunikace se zhotoviteli děl, dodavateli služeb a médií, zástupci státní správy a územní samosprávy, advokáty, notáři, soudními znalci, soudy, orgány činnými v trestním řízení, daňovými poradci, auditory,
 • řízení a organizace činnosti SVJ,
 • organizace zasedání shromáždění – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění, zápis z jednání, nebo organizace rozhodnutí mimo zasedání (tzv. per rollam) – příprava podkladů,
 • rozeslání hlasovacích lístků, sčítání hlasů a vyhotovení a rozeslání oznámení o výsledku rozhodnutí mimo zasedání,
 • zajištění právních služeb advokátů, notářů, soudních exekutorů a  mediátorů, zajištění zpracování právních stanovisek, osobní přítomnost u  soudu při soudních řízeních,
 • organizace a zajištění poptávkových řízení,

 

Administrativa

 • vedení administrativní agendy SVJ, vedení zápisů ze shromáždění a jejich archivace a evidence smluv SVJ,
 • vedení seznamu vlastníků jednotek,
 • plnění povinností ve vztahu k veřejnému rejstříku,
 • řízení a kontrola činnosti správce,
 • vyřizování žádostí, podnětů a stížnosti od členů SVJ,
 • informování členů SVJ dohodnutou formou o činnosti předsedy, SVJ a o správě domu,
 • zajištění včasného plnění závazků SVJ vzniklé ze smluv a právních předpisů a povinností vůči třetím osobám,
 • včasné uplatnění pohledávek SVJ,
 • včasné vymáhání plnění povinností stanovených členům SVJ, zejména úhradu dluhů,

 

Správa nemovitosti

 • kontrola účetnictví, účetních dokladů, nákladů na údržbu, opravy, modernizace, rekonstrukce a správu domu a pozemku a kontrola vyúčtování nákladů a záloh na služby za období před počátkem výkonu funkce profesionálního předsedy,
 • zajištění služeb auditorů a daňových poradců,
 • účetní rozbory nestandardních účetních operací,
 • kontrola smluv a smluvní dokumentace uzavřených a vzniklých před počátkem výkonu funkce profesionálního předsedy,
 • převod smluv a dokumentů uzavřených a vystavených před naší činností do elektronické podoby
 • zpracování návrhu plánu oprav a návrhu rozpočtu SVJ.
 • pevný termín přítomnosti v objektu minimálně 1 hodina jednou za dva měsíce,
 • pravidelné kontroly objektu,
 • přítomnost v objektu z důvodu přebírání děl, kontrolních dnů apod.

Chcete využít našich služeb? Zajímá vás více informací?

Kontaktujte nás a zjistěte, co pro Vás můžeme udělat.

Pole označená * jsou povinná.