Úvodní strana » O nás

O nás

Obchodní společnost Externí předseda společenství, s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 338678 vedená u  Městského soudu v Praze, se sídlem Kateřinská 1541/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 095 93 357.

Ke vzniku naší společnosti nás dovedly zkušenosti z praxe. Z důvodu stále přísnějších a složitějších legislativně-právních, ekonomických i  provozně-technických podmínek vlastníci bytových jednotek často ustupují od své snahy být členy statutárního orgánu společenství vlastníků. Velkou roli zde sehrává souhra časové zaneprázdněnosti, vysoké míry osobní a ekonomické odpovědnosti ve spojení s komplikovanými mezilidskými vztahy uvnitř bytových domů.

Jednatelé společnosti se pohybují v oblasti nemovitostního trhu již více jak dvacet let. Na základě svých bohatých zkušeností z oblasti správy nemovitostí poskytují služby profesionálního předsedy společenství vlastníků.

Mgr. Jan Bulíř

Mgr. Jan Bulíř

Vystudoval práva a od roku 2006 se věnuje bytovému právu a problematice společenství vlastníků a bytových družstev. Působil a působí jako firemní právník ve společnostech, které se zabývají správou nemovitostí. Má rovněž zkušenosti se správou obecního majetku a pronájmem obecních bytů. V praxi se věnuje obecným otázkám právnických osob, věcným právům, zejména bytovému spoluvlastnictví, otázkám veřejného rejstříku, katastru nemovitostí, nájemním a pachtovním smlouvám a smlouvám o dílo a řízení shromáždění a členských schůzí.

Ing. Zuzana Kovářová

Ing. Zuzana Kovářová

Daňová poradkyně, zapsaná v KDP ČR, č. osv. 6028. Vystudovala program Ekonomika a management, obor Účetnictví a finanční řízení podniku, v navazujícím studiu obor Kontrola a audit. Na fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze absolvovala kurzy Pokročilého účetnictví pro daňové poradce. Ekonomické oblasti společenství vlastníků jednotek se věnuje již od roku 2001.

RNDr. Lubomír Kovář, Ph. D.

RNDr. Lubomír Kovář, Ph. D.

Od roku 2002 se zabývá provozně technickou správou nemovitostí. S odbornou péčí, aktivním a otevřeným způsobem přistupuje k přípravě a zajištění oprav drobného i rozsáhlejšího charakteru podle schválených návrhů, technické a preventivní prohlídky včetně vedení technické evidence domu, bytových a nebytových prostor.

Společnost Externí předseda společenství, s. r. o. je pojištěna u  UNIQA pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění 15 000 000 Kč

Pole označená * jsou povinná.